UG NX1938软件网盘下载 UG软件百度云盘升级包更新资源

UG NX1938软件网盘下载 UG软件百度云盘升级包更新资源

1、如果你的电脑上没有安装任何NX软件,或者只安装了NX1926以下版本的UG软件(包括NX1847系列、NX1872系列、NX1899系列),则下载UG NX1938独立升级包进行全新安装即可,就不用再安装NX1926正式...
 UG软件_NX1926中文版网盘下载链接+安装不报错教程

UG软件_NX1926中文版网盘下载链接+安装不报错教程

这4个文件都要下载,在一个文件夹内进行解压, 链接:https://pan.baidu.com/s/1My3j9NZGotqIrJhU_S_Ttw 提取码:se53 内含安装视频,可参考1847一模一样,只要之前安装过UG的朋友就可以装的了,...
共1页/2条